пятница, 14 апреля 2017 г.

 13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні Закон України «Про ринок електричної енергії України».
 Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Ринок електричної енергії - система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам.
 Ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими цим Законом.
 Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії, за умови отримання відповідної ліцензії.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерської діяльності, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця затверджуються Регулятором.
 Закон доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу споживачу. Трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми (прямими) договорами або на ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобовому ринку. Існування трейдерів на ринку електричної енергії має позитивно вплинути на ліквідність ринку та сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.
 Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» на своїх офіційних сторінках, які знаходяться за наступними адресами у мережі Інтернет: radnuk.com.ua, facebook.com/radnukdz, twitter.com/radnukdz, vk.com/radnukdz додатково повідомить читачам про набрання чинності, та про вплив на порядок проведення процедур закупівлі електроенергії замовниками.

Детальніше ви можете ознайомитись за посиланням
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245201047&cat_id=35109
З повним текстом законопроекту (4493) на разі можливо ознайомитись за посиланням
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4493&skl=9
#Радник

Комментариев нет:

Отправить комментарий