вторник, 31 января 2017 г.

Підсумки навчання 26 - 27 січня 2017 року м. Київ на тему: «Закон “Про публічні закупівлі” від теорії до практики. Особливості роботи з майданчиками та веб-порталом prozorro.gov.ua» 
  Фахівці редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» продовжують в 2017 році навчати замовників проводити процедури закупівель та орієнтуватися в основних нововведеннях Закону про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актах, які стосуються публічних закупівель і які зазнали змін на початку року. В процесі навчання акцентується увага як на самих процедурах, так і на особливостях, які мають місце при проведенні закупівель та особливо - на змінах у порядку визначення предмета закупівлі. При цьому теоретичні матеріали супроводжувались коментарями та показами їх практичного застосування при роботі з майданчиками і в системі Prozorro. 
В перший день навчання було розглянуто допорогові електронні закупівлі. Лектор висвітлила дану тематику, демонструючи весь механізм проведення допорогових закупівель на прикладі електронного майданчика «SmartTender.biz» - одного із перших, який отримав 4 рівні попередньої акредитації відповідно до Наказу № 570 від 31 березня 2016 року. 
Майданчик «SmartTender.biz» на сьогоднішній день пропонує своєчасні, новаторські рішення для проведення конкурентних закупівельних процедур в електронній формі. Прозорістьелектронногомайданчикаозначаєстворення умов, коли процес торгів стає доступним і зрозумілим для всіх учасників. SmartTender.biz не є інструментом тільки лише економії, а покликаний також, визначати справедливу ринкову ціну на товари, роботи і послуги в момент проведення торгів/тендерів. Іншими словами SmartTender.biz - це інструмент по мінімізації корупційних ризиків, який має зручний, зрозумілий і доступний інтерфейс і надає чесну конкуренцію; вихід на замовників з інших регіонів; можливість брати участь в торгах з будь-якої точки світу, не виходячи зі свого офісу. 

У ході навчання детально було розглянуто та проаналізовано: 
- особливості створення тендерного комітету, призначення уповноваженої особи та особи відповідальної за здійснення допорогових закупівель; 
- зміни до Порядку визначення предмета закупівлі; 
- планування закупівель; 
- особливості проведення допорогових закупівель; 
- основні нововведення Закону «Про публічні закупівлі»; 
- особливості участі та проведення торгів за Законом про публічні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові та переговорна процедура); 
- особливості підготовки документів та встановлення вимог за статтею 16 і 17 Закону; 
- зміна істотних умов договору; 
- порядок оскарження процедур закупівлі. 
Після виступу лектора відбулосьжвавеобговореннявсіхпитань, які виникли у слухачів навчання. Найактуальніші з них: 

1. Щодо подальших реформ в сфері публічних закупівель 
З впровадженням системи Prozorro не можна говорити про те, що реформи в сфері публічних закупівель завершились. Навпаки, це лише початок. 
В Україні планується системні перетворення в сфері публічних закупівель.  Плани запланованих реформ відображено в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р “Про стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”). 
Цим Розпорядженням передбачено ряд послідовних етапів проведення реформ протягом 2016-2022 років. 
Посилання на розміщення цього Розпорядження: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80 

2. Щодо розміщення річних планів закупівель та додатків 
до річного плану закупівельна власному офіційному веб-сайті 
Законом України “Про публічні закупівлі” встановлено обов’язок розміщувати в системі Prozorro річні плани та додатки до річних планів про закупівлю. Разом з тим, відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, ряд розпорядників інформації зобов’язані  оприлюднювати і регулярно оновлювати річні плани закупівель на Єдиному веб-порталі відкритих даних та на своїх офіційних веб-сайтах. 
Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначені Кабінетом Міністрів України в однойменному положенні, затвердженому Постановою від 21.10.2015 № 835. Відповідно до додатку даного Положення всі розпорядники публічної інформації зобов’язані оприлюднити у формі відкритих даних річні плани закупівель протягом 30 календарних днів з дня їх затвердження. Оприлюднення додатків до річних планів закупівель не передбачається. 
Необхідно зазначити, що не всі замовники публічних закупівель є розпорядниками публічної інформації. І водночас не всі розпорядники публічної інформації є замовниками. 
Оприлюднювати річні плани на своїх офіційних веб-сайтах і в Єдиному веб-порталі відкритих даних (http://data.gov.ua) зобов’язані: 
- суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної республіки крим, інші суб’єкти що здійснюють управлінські функції відповідно до законодавства, рішення яких є обов’язковими для виконання. Дані суб’єкти оприлюднюють річний план повністю; 
- особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг (тобто бюджетні установи, крім суб’єктів владних повноважень).Дані суб’єкти повністю; 
- юридичні особи, яких - фінансують з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (тобто одержувачі бюджетних коштів). 
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 11-13. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

3. Яку звіти повинні бути оприлюднені на початку 2017 року 
В кінці та на початку нового календарного року в членів комітетів з конкурсних торгів/тендерного комітету різко збільшується обсяг робіт пов’язаний з процедурами закупівель. Необхідно подати ряд звітів, а саме: 
- форма статистичного спостереження № 1-торги “Звіт про здійснення державних закупівель” - до 16.01.2017 року; 
- звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств в порядку ст.75, 77, 78 та 79 Господарського кодексу України - не пізніше семи днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього; 
- звіт про виконання договору та повідомлення про внесення змін до договору у відповідності до Закону України “Про здійснення державних закупівель” - протягом 3 днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору, його розірвання або внесення -змін; 
- звіт про виконання договору та повідомлення про внесення змін до договору у відповідності до Закону України “Про публічні закупівлі” - протягом 3 днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору, його розірвання або внесення -змін; 
- звіт на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів - для суб’єктів, що звітують поквартально - за четвертий квартал 2016 року - до 4 лютого 2017 року; - для суб’єктів, що звітують за підсумками року - до 31 січня 2017 року; 
- звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору; 
- річні плани закупівель та зміни до них: а)для замовників в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі” - протягом 5 календарних днів з дня затвердження; б)для розпорядників інформації згідно Закону України “Про доступ до публічної інформації” -30 календарних днів з дня затвердження на власному офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (http://data.gov.ua) 
-додатки до річного плану закупівель та зміни до нихдля замовників в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі” - протягом 5 календарних днів з дня затвердження. 
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 8-10. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

4. Розробленнямістобудівноїдокументації - генерального плану міста - послуга чи робота? 
Розробленняданоїдокументаціївключаєнаступніроботи: 1) Виготовлення топографічної основи генерального плану (інженерно-геодезичні роботи, камеральні інженерно-геодезичні роботи); 2) Виготовлення проектно-планувальни хробіт "Генеральний план міста". 
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 1 Закону до робіт належать також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи. Такі супровідні роботам послуги включаються до кошторисноївартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищуєвартості самих робіт. У випадку, якщо супровідні роботам послуги по об’єкту будівництва, включені до зведеного кошторисного розрахунку, та водночас вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт (будівництва), такий предмет закупівлі відноситься до визначення «роботи» у розумінні Закону. В іншомувипадкузакупівлямаєздійснюватись за оприлюднюють річний план відповідним визначенням предмета згідно з терміном «послуги» на підставі пункту 17 частини першої статті 1 Закону. 
Пунктом 22 частини першої статті 1 Закону визначено, що роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічнепереоснащеннядіючихпідприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт. 
Виходячи з даного виготовлення проектно-планувальних робіт "Генеральний план міста" це "послуга", оскільки місто не є об'єктом будівництва. 
Разом з тим існує думка Мінрегіону України, згідно якої розроблення містобудівної документації відноситься до робіт. 
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 1(64) за січень 2017 року на стор. 35-37. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). Також надаємо відповідні матеріали в яких відображається позиція Мінекономрозвитку України та Мінрегіону України. 

5. Щодо складання річного плану закупівель 
Законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів). При визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватись, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. 
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 39. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

6. Додатково виділені кошти, перерозподілені, зекономлені та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі 
Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. 
Таким чином, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону. 
Разом з тим, частиною першою статті 4 Закону, передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність і характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, орієнтовного початку процедури закупівлі тощо) законодавством не визначені та не обмежені. Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель/додатку до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі. 
Таким чином, ураховуючи, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і послуг, здійснення закупівель замовником у разі: 
1) виникнення додаткової потреби у товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг передбачити; 
2) виділення додаткових коштів; 
3) перерозподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель; 
4) коштів зекономлених у разі зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, визначених у частині четвертій статті 36 Закону; 
5) розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі; 
6) інших подібних випадках, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору. 
Разом з тим при здійсненні закупівель без проведення процедур закупівель, передбачених частиною першою статті 12 Закону, товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною першою статті 2 Закону, замовник керується положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), без урахування здійснених закупівель за тим же предметом у поточному році, за якими укладені відповідні договори. 
При цьому здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обґрунтованим та документально підтвердженим. 
Додатково інформація щодо даного питання надається у вкладенні (Лист інформативного характеру Мінекономрозвитку від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 детальніше Журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 38–42). 

7. Особливості продовження дії договору про закупівлю за допомогою 20-ти відсотків 
В окремих випадках для функціонування бюджетної установи необхідне забезпечення постійного постачання товарів або послуг, тобто починаючи з 1 січня. Особливо це стосується комунальних послуг для всіх бюджетних установ або харчів для дитячих закладів, ліків для установ охорони здоров’я тощо. У такому випадку розпорядникові необхідно знайти можливість забезпечити установі безперервний процес користування такими товарами або послугами. 
Задля цього розпорядник може: 
а) розпочати проводити процедуру закупівлі в кінці поточного року; 
б) або скористатись нормою частини п’ятої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон№ 922): дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 
Також розпорядникові важливо мати на увазі, що у випадку застосування частини п’ятої статті 36 Закону № 922, а потім проведення торгів на цей же предмет закупівлі вже в новому році, обсяги закупівлі, що були визначені в додатковій угоді на 20 %, не потрібно враховувати під час проведення нової процедури. 
Договір про закупівлю, укладений відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (далі - Закон № 1197), можна продовжити на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку, з урахуванням наступного: 
- продовження договору про закупівлю можливе лише в разі його чинності на момент внесення таких змін; 
- договір може бути продовжений на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року; 
- обсяг закупівлі не повинен перевищувати 20 % суми, визначеної в договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році з урахуванням усіх змін, внесених до нього; 
- продовження дії договору про закупівлю здійснюють відповідно до вимог частини шостої статті 40 Закону 
№ 1197 та умов договору із врахуванням загальних вимог законодавства; 
- у разі наявності декількох укладених протягом року договорів про закупівлю продовжити дію відповідно до вимог частини шостої статті 40 Закону № 1197 можна лише одного договору за певним предметом закупівлі. 
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20-22. (Дана інформація додатково надається у вкладенні) та в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 40-41. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

8. Зміна істотних умов договору 
На сторінках журналу «Радник в сфері державних закупівель» ми не одноразово розглядали питання внесення змін до істотних умов договору. Разом з тим дана тема є актуальною, особливо зважаючи на цінові коливання та, як завжди, в кінці року, ажіотажу щодо продовження дії договорів. 
Звертаємо увагу, що внесення змін може бути застосованим лише до діючих договорів. 
Також необхідно звернути увагу на те, що внести зміни до договору згідно умов п.7 ч.4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі можливо лише за умови, якщо в договорі встановлено порядок зміни ціни. 
Разом з тим, внесення змін до істотних умов договору, можливе лише за умови документального підтвердження настання певних обставин, які є передумовою внесення змін до договору. 
Тому, в проекті договору, який, відповідно до статті 22 Закону про публічні закупівлі повинен міститися в складі тендерної документації, замовнику необхідно прописати детальний механізм внесення змін по кожному пункту статті частини 4 ст.36 даного Закону. 
Крім того доцільним є внесення до договору порядку змін по всім умовам договору, а не лише передбачених зазначеною статтею. 
Детальну інформацію щодо внесення змін до істотних умов договору ви можете дізнатися ознайомившись з наступними статтями розміщеними в  журналі «Радник в сфері державних закупівель»: 
- «Правомірно продовжуємо дію договору на наступний рік за допомогою 20%», журнал № 1 (52) за січень 2016 року на стор. 24-27. 
- «Зміна істотних умов договору про закупівлю», журнал № 4 (55) за квітень 2016 року на стор. 8-11. 
- «Змінюємо ціну договору відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», журнал № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 27-35. 
- «Строк дії договору про закупівлі та застосування статті 631 Цивільного кодексу України», журнал № 6 (57) за червень 2016 року на стор. 16-18. 
- «Зміна істотних умов договору відповідно до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 35-37. 
- «Особливості продовження дії договору про закупівлі на наступний бюджетний період», журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20-22. 
- «Роз’ясненняМінекономрозвиткущодозміністотних умов договору про закупівлю», журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 36-41. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

9. Формальні помилки 
Відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі за текстом — Закон № 922) тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їхніх пропозицій згідно з вимогами статті 30 Закону № 922. 
При цьому формальними (несуттєвими) є помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки. 
За замовником у розумінні норм Закону № 922 залишається право не відхиляти тендерні пропозиції учасників при виявленні формальних помилок незначного характеру, якщо тендерна документація містить описи та приклади таких помилок. Проте замовник повинен дотримуватись усіх принципів, визначених статтею 3 Закону № 922. 
Таким чином, прийняття рішення щодо встановлення у власній тендерній документації переліку описів та прикладів формальних (несуттєвих) помилок на відміну від відомостей документації, визначених частиною 2 статті 22 Закону № 922, є правом, а не обов’язком тендерного комітету замовника торгів. Тож таке рішення він приймає на власний розсуд. 
Детальніше з даною інформацією та прикладами формальних помилок Ви можете ознайомитися в журналі № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23. (Дана інформація додатково надається у вкладенні). 

10. Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель 
Відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом, покладено на тендерний комітет, уповноважену особу. Нагадаємо, що у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель» 01.08.2016, Мінекономрозвитку втрачає повноваження на затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів, на заміну якому приходить Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557 (далі — Примірне положення № 557), яке має рекомендаційний характер. Проте, положення Закону містять норму згідно якої тендерний комітет/уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі положення, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом замовника. Відповідно до пунктів 2.12 та 3.10 Примірного положення № 557 зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, покладається або на секретаря комітету (у разі створення тендерного комітету), або на уповноважену особу. 
Обчислення строків зберігання документів проводять з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством (пункт 2.10 Наказу Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»). Відповідно до абзацу 1 пункту 10 Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Мін’юсту від 10.02.2012 № 232/5, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2012 за № 202/20515, документи з паперовими носіями інформації передають в упорядкованому стані зі структурних підрозділів організації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, установлених Правиламиорганізаціїділоводства та архівногозберіганнядокументів у державних органах, органах місцевогосамоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Інакше кажучи, документи щодо закупівель, проведених 2014 року, пролежать у комітеті щонайменше до завершення 2016 року, а тоді іще щонайменше рік — в архіві замовника. Чому щонайменше? Бо відповідно до примітки до пункту 219 Переліку № 578/5 документи підлягають зберіганню протягом трьох років лише за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах справи зберігають до ухвалення остаточного рішення. А тому сумлінний замовник зберігатиме документ, доки не прийде ревізор. 
Детальнішу інформацію про зберігання документів Ви можете прочитати в Журналі № 9 (60) за вересень 2016 року на стор. 16-23 (додатково дана стаття надається у вкладенні). 

Слухачі також отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/. 
Даний розділ містить приклад тендерної документації (за Законом про публічні закупівлі), приклад антикорупційної програми, документи по кожній процедурі, включаючи протоколи з результатами поіменного голосування членів тендерного комітету, реєстри та інші документи. 
Слухачі отримали текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та усі нові нормативні документи, які стосуються Закону про публічні закупівлі, зручні таблиці для легкого проведення процедури відкритих торгів та переговорної процедури відповідно до положень чинного законодавства. 
А також найбільшактивніучасникинавчанняотрималикорисніподарункивідредакції журналу «Радник в сфері державних закупівель». 
Кожен учасник навчання на свою електронну пошту отримав наступну інформацію в розрізі актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1.  Для самостійного пошуку http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80
2. Стаття «Оприлюднення річного плану закупівель на власному веб-сайті: право чи обов’язок” - Журнал № 12(63) за грудень 2016 року на стор. 11–13.
3. Стаття «Підсумки 2016 року: звітуємо на початку 2017-го без затримок” - Журнал № 12(63) за грудень 2016 року на стор. 8–10.
4. Мінекономрозвитку України надало роз’яснення щодо закупівлі робіт” - Журнал № 1(64) за січень 2017 року на стор. 35–37.
4-1. Лист Пологівської міськради від 01.02.2016 р.
4-2. Лист Мінекономрозвитку від 29.02.2016 р.
4-3. Лист ДП “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” від 17.03.2016 р.
4-4. Лист Мінекономрозвитку від 12.04.2016 р.
4-5. Лист Мінрегіон України від 26.04.2012 р.
5-6. Інформація щодо додатково виділених коштів, перерозподілених, зекономлених та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі» - Журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 38–42.
7. Лист МЕРТУ щодо оприлюднення інформації про внесення змін до договору укладеного на виконання Закону України «Про здійснення державних закупівель» - Журнал № 11 (62) за листопад 2016 року на стор. 41.
7-1. Стаття «Особливості продовження дії договору на 20 %» - Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20–22.
8. «Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо змін істотних умов договору про закупівлю» - Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 36-41.
9. Стаття «Встановлення в тендерній документації описів та прикладів формальних помилок: обов’язок чи право замовника?» - журналі № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23.
10. Стаття «Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель» - Журнал № 9 (60) за вересень  2016 року на стор. 16–23.
11. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 1 (64) за січень 2017 року на стор.  28–29.
12. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор.  32–33.
13. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 11 (62) за листопад 2016 року на стор.  38–39.
14. Проект змін до Закону.
15. Обґрунтування переговорної процедури закупівлі телекомунікаційних послуг (телефонний зв’язок та Інтернет).
Дякуємо всім учасникам навчання за участь та плідну співпрацю!!!!!
Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує послуги з повного супроводу усіх процедур закупівель за новим Законом України «Про публічні закупівлі». Також кваліфіковані юристи журналу «Радник в сфері державних закупівель» допоможуть Вам підготувати пояснення на отриману скаргу;підготувати пакет документів на вимогу Антимонопольного комітету України; представляти Ваші інтереси в Антимонопольному комітеті України. За більш детальною інформацією з даного питання звертайтеся за номером телефону (044)451-85-71.
Також Ви маєте можливість передплатити щомісячне юридичне видання «Радник в сфері державних закупівель». При оформленні передплати у редакції Ви отримуватимете журнал поштовою бандероллю, за вказаною Вами адресою. Передплата на видання через редакцію триває безперервно й на будь-який термін. Деталі Ви можете знайти на нашому офіційному сайті, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет radnuk.com.ua у рубриці «Передплата/Акції».
Шановні колеги! 
Колектив редакції «Радник в сфері державних закупівель» щиро дякує Вам за співпрацю у новому 2017 році! До нових зустрічей!
#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі
З 9 по 10 лютого в м. Львові відбудеться навчання для замовників торгів по новому Закону України «Про публічні закупівлі» на тему Закон «Про публічні закупівлі» від теорії до практики. Особливості роботи з майданчиками та веб-порталом prozorro.gov.ua
Поспішайте зареєструватися! Кількість місць обмежена. Група не більше 20 осіб.
Навчання проводитимуть фахівці у сфері публічних закупівель. На запитання відповідатиме: представник Державної аудиторбскоїї служби України.
МИ НАВЧАЄМО, А НЕ ЗБИРАЄМО МАСОВКИ

Можлива участь у навчанні за листом, що гарантує оплату.
Вартість участі:
1920 грн за одну особу
2880 грн за 2 особи
2997 грн за 3 особи
999 грн. За кожного наступного учасника
Для передплатників журналу та членів Асоціації Закупників України знижка 155 грн
ДЕТАЛЬНІШЕ з планом навчання ви можете ознайомитись за посиланням http://radnuk.com.ua/Obuchenie/training/
У вартість входять:
- доступ до розділу практичні матеріали на сайті журналуhttp://radnuk.com.ua/distance/
- індивідуальні консультації;
- інформаційно-лекційне обслуговування;
- конференц-набір;
- бізнес-ланч;
- видача сертифікатів про навчання.

Місце проведення м. Львів
Щоб взяти участь у навчанні, прохання заповнити заявкуhttp://radnuk.com.ua/netcat_files/userfiles/file/failes/Blanku/Zayavka_obuchenie_dnepr.doc та відправити:
факсом: (044) 451-85-71
або e-mail: radnukdz@gmail.com
http://radnuk.com.ua/

НАВЧАЄМО ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТИ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
ПЛАН НАВЧАННЯ
1-й день
8:45 - 9:00 Реєстрація учасників
Відкриття. Вступне слово.
9:00– 9:30 Загальна частина:
- кому необхідно проводити допорогові закупівлі;
- «звіт про укладенні договори» - коли подаємо та за якими договорами звітуємо;
- скільки потрібно сплатити учаснику, щоб прийняти участь в закупівлі. У яких випадках такі кошти повертаються?.
Тендерний комітет та уповноважені особи замовника:
- склад тендерного комітету, засади діяльності;
- уповноважена особа замість тендерного комітету;
- основні питання функціонування комітету та уповноваженої особи (як розподіляються повноваження, як складається поіменний протокол засідання комітету та інші);
- затвердження положення про тендерний комітет та уповноважену особу;
- ЕЦП - на кого оформити, хто повинен підписувати документи ЕЦП, приклади підпису документів ЕЦП.
9:30-10:00 З початку 2017 року визначаємо предмет закупівлі по-новому:
- алгоритм дій замовника при визначенні предмета закупівлі з урахуванням змін від 17.01.2017 р.;
- приклади визначення предметів закупівлі (газ, тепло, вода, електроенергія, бензин, медикаменти, поточний ремонт, роботи);
- практичні завдання щодо визначення предмету закупівлі по-новому.
10:00 – 10:40 Планування процедур закупівлі:
- алгоритм дій при складанні та оприлюдненні річного плану, змін до нього та додатку;
- приклади оприлюднення плану та додатку на веб-порталі Уповноваженого органу через майданчик;
- приклади внесення змін та корегування планів і додатків на майданчиках;
- порядок придбання товарів, робіт і послуг у разі виникнення додаткової потреби, зекономлених коштів, перерозподілу та у інших подібних випадках;
- додатково розміщуємо річні плани відповідно до Закон України «Про доступ до публічної інформації»
10:40 – 12:00 Допорогові електронні закупівлі:
- принципи проведення допорогових закупівель;
- кому необхідно проводити допорогові закупівлі;
- скільки потрібно сплатити учаснику, щоб прийняти участь в закупівлі, коли кошти повертаються?;
- аналіз Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.03.2016 № 35 «Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель»;
- порядок створення допорогової закупівлі;
- порядок проведення аукціону та визначення переможця;
- порядок відміни закупівлі;
- терміни укладання допорогового договору;
- основні поради замовникам, щодо проведення допорогових торгів;
- оскарження допорогових процедур.
12:00 – 12:30 Бізнес-ланч
12:30 – 14:30 Особливості складання тендерної документації
- складаємо тендерну документацію;
- вимоги документації, які є дискримінаційними;
- формальні помилки;
- звернення за роз’ясненнями до тендерної документації;
- вносимо зміни і надаємо роз’яснення;
- санкційне законодавство та його роль у закупівлях;
- забезпечення пропозиції та договору (форма, умови надання; хто надає; умови повернення, ризики, які покриває забезпечення);
- граничні суми витрат замовників;
- заходи із захисту довкілля;
Оцінка тендерних пропозицій. Як прописати методику оцінки в ТД
- критерії та методика оцінки по новому Закону;
- нецінові критерії оцінки, як їх застосовувати.
14:30 - 16:00 Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників за статтями 16 та 17 Закону:
- встановлення кваліфікаційних критеріїв згідно статті 16 Закону;
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору;
- приклади формування вимоги щодо «аналогічності договорів»;
- встановлення вимог за статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
- відкриті реєстри. Як вимагати замовникам пропозиції відповідно до статті 17 Закону;
- вимоги, які регламентують положення статті 17 Закону.
16:00 - 16:30 Відповіді на питання учасників семінару
2-й день
09:00 – 9:35 Особливості укладення договору про закупівлю та внесення змін до істотних умов договору:
- захист інтересів за договором;
- строки укладання договорів;
- вимоги для укладання договору;
- зміна істотних умов договору про закупівлю;
- як діяти з договорами у зв’язку з постійним зростанням цін та зміною курсу валют?;
- продовження дії договору на 20 відсотків на початку наступного року;
- недійсність договору про закупівлю;
- інші питання стосовно укладення договору та внесення змін;
- відповідальність згідно ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
9:35 – 10:20 Процедура проведення відкритих торгів за Законом про публічні закупівлі
- оголошення процедури;
- внесення змін в тендерну документацію;
- подання пропозицій учасниками;
- аукціон (оцінка);
- розгляд та відхилення тендерних пропозицій;
- рішення про намір укласти договір про закупівлю;
- відміна процедури закупівлі;
- можливі етапи відміни процедури закупівлі;
- договір про закупівлю;
- звіт за процедурою;
- перегляд усіх документів сформованих за процедурою закупівлі на prozorro.gov.ua
10:20 – 11:00 Особливості проведення відкритих торгів у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
- для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
- для робіт - 5150 тисячам євро
11:00 – 11:45 Порядок організації та проведення переговорної процедури закупівлі за новим Законом про публічні закупівлі:
- умови застосування переговорної процедури;
- рішення про намір укласти договір;
- відміна переговорної процедури закупівлі;
- строки оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу стосовно наміру укласти договір, його укладання, внесення змін та звіту про виконання договору.
11:45 - 12:30 Бізнес-ланч
12:30 – 14:00 Звітування за процедурами закупівлі:
- строки зберігання документів;
- звіт про результати проведення процедури закупівлі;
- повідомлення про внесення змін до договору;
- звіт про виконання договору;
- звіт про укладені договори;
- звіт 1-торги;
- вітуємо на є-дата;
- модуль аналітики - bi.prozorro.org;
- пошуково-аналітична система - 007.org.ua
14:00 – 15:00 Порядок оскарження дій замовника під час проведення торгів:
- види скарг в Антимонопольний комітет України, їх зміст та порядок подання;
- розмір плати за подання скарги до АМКУ;
- документальне підтвердження порушень замовника під час підготовки скарги;
- порядок та строки розгляду скарг Антимонопольним комітетом України, види рішень, виконання рішень Антимонопольного комітету України учасниками та замовником, оскарження рішень Антимонопольного комітету України, практичні поради учасникам під час розгляду скарг Антимонопольним комітетом України;
- джерела розміщення інформації по скаргам;
- можливість оскаржити рішення АМКУ до суду.
15:00 – 15:3 Тренінг – практикум по оскрженню
15:30 – 16:00 Тестування. Підсумки навчання. Бліц опитування.
Відповіді на питання учасників навчання.

понедельник, 30 января 2017 г.

Підсумки індивідуального навчання 23 - 24 січня 2017 року м. Київ на тему: «Новації Закону України «Про публічні закупівлі» та особливості роботи з майданчиками»

 23 – 24 січня  2017 року редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» провела індивідуальне навчання у місті Києві на тему «Новації Закону України «Про публічні закупівлі» та особливості роботи з майданчиками». Фахівці редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» продовжують в 2017 році навчати замовників проводити процедури закупівель та орієнтуватися в основних нововведеннях Закону про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актах, які стосуються публічних закупівель і які зазнали змін на початку року. В процесі навчання акцентується увага як на самих процедурах, так і на особливостях, які мають місце при проведенні закупівель та особливо - на змінах у порядку визначення предмета закупівлі.

У ході навчання детально було розглянуто та проаналізовано:
- особливості створення тендерного комітету, призначення уповноваженої особи та особи відповідальної за здійснення допорогових закупівель;
- зміни до Порядку визначення предмета закупівлі;
- планування закупівель;
- особливості проведення допорогових закупівель;
- основні нововведення Закону «Про публічні закупівлі»;
- особливості участі та проведення торгів за Законом про публічні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові та переговорна процедура);
- особливості підготовки документів та встановлення вимог за статтею 16 і 17 Закону;
- зміна істотних умов договору;
- порядок оскарження процедур закупівлі.
Після виступу лектора відбулось жваве обговорення всіх питань, які виникли у слухачів навчання. Найактуальніші з них:

1. Щодо складання річного плану закупівель
Законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів). При визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватись, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо.
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 39. (Дана інформація додатково надається у вкладенні).
2. Додатково виділені кошти, перерозподілені, зекономлені та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі
Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Таким чином, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону.
Разом з тим, частиною першою статті 4 Закону, передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність і характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, орієнтовного початку процедури закупівлі тощо) законодавством не визначені та не обмежені. Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель/додатку до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі.
Таким чином, ураховуючи, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і послуг, здійснення закупівель замовником у разі:
1) виникнення додаткової потреби у товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг передбачити;
 2) виділення додаткових коштів;
3) перерозподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель;
4) коштів зекономлених у разі зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, визначених у частині четвертій статті 36 Закону;
5) розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі;
6) інших подібних випадках, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору.
Разом з тим при здійсненні закупівель без проведення процедур закупівель, передбачених частиною першою статті 12 Закону, товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною першою статті 2 Закону, замовник керується положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), без урахування здійснених закупівель за тим же предметом у поточному році, за якими укладені відповідні договори.
При цьому здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
Додатково інформація щодо даного питання надається у вкладенні (Лист інформативного характеру Мінекономрозвитку від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 детальніше Журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 38–42).

3. Особливості продовження дії договору про закупівлю за допомогою 20-ти відсотків
В окремих випадках для функціонування бюджетної установи необхідне забезпечення постійного постачання товарів або послуг, тобто починаючи з 1 січня. Особливо це стосується комунальних послуг для всіх бюджетних установ або харчів для дитячих закладів, ліків для установ охорони здоров’я тощо. У такому випадку розпорядникові необхідно знайти можливість забезпечити установі безперервний процес користування такими товарами або послугами.
Задля цього розпорядник може:
а) розпочати проводити процедуру закупівлі в кінці поточного року;
б) або скористатись нормою частини п’ятої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922): дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Також розпорядникові важливо мати на увазі, що у випадку застосування частини п’ятої статті 36 Закону № 922, а потім проведення торгів на цей же предмет закупівлі вже в новому році, обсяги закупівлі, що були визначені в додатковій угоді на 20 %, не потрібно враховувати під час проведення нової процедури.
Договір про закупівлю, укладений відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (далі - Закон № 1197), можна продовжити на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку, з урахуванням наступного:
- продовження договору про закупівлю можливе лише в разі його чинності на момент внесення таких змін;
- договір може бути продовжений на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року;
- обсяг закупівлі не повинен перевищувати 20 % суми, визначеної в договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році з урахуванням усіх змін, внесених до нього;
- продовження дії договору про закупівлю здійснюють відповідно до вимог частини шостої статті 40 Закону
№ 1197 та умов договору із врахуванням загальних вимог законодавства;
- у разі наявності декількох укладених протягом року договорів про закупівлю продовжити дію відповідно до вимог частини шостої статті 40 Закону № 1197 можна лише одного договору за певним предметом закупівлі.
Детальніше з даною інформацією Ви можете ознайомитися в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20-22. (Дана інформація додатково надається у вкладенні) та в журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 40-41. (Дана інформація додатково надається у вкладенні).

4. Зміна істотних умов договору
На сторінках журналу «Радник в сфері державних закупівель» ми не одноразово розглядали питання внесення змін до істотних умов договору. Разом з тим дана тема є актуальною,  особливо зважаючи на цінові коливання та, як завжди, в кінці року, ажіотажу щодо продовження дії договорів.
Звертаємо увагу, що внесення змін може бути застосованим лише до діючих договорів.
Також необхідно звернути увагу на те, що внести зміни до договору згідно умов п.7 ч.4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі  можливо лише за умови, якщо в договорі   встановлено порядок зміни ціни.
Разом з тим, внесення змін до істотних умов договору,  можливе  лише за умови документального підтвердження настання певних обставин, які є передумовою внесення змін до договору.
Тому, в проекті договору, який, відповідно до статті 22 Закону про публічні закупівлі повинен міститися в складі тендерної документації, замовнику необхідно прописати детальний механізм внесення змін по кожному пункту статті  частини 4 ст.36  даного Закону.
Крім того доцільним є внесення до договору порядку змін по всім умовам договору, а не лише передбачених зазначеною статтею.
Детальну інформацію щодо  внесення змін  до істотних умов договору ви можете дізнатися ознайомившись з наступними статтями розміщеними в  журналі «Радник в сфері державних закупівель»:
- «Правомірно продовжуємо дію договору на наступний рік за допомогою 20%», журнал № 1 (52) за січень 2016 року на стор. 24-27.
- «Зміна істотних умов договору про закупівлю», журнал № 4 (55) за квітень 2016 року на стор. 8-11.
- «Змінюємо ціну договору відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», журнал № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 27-35.
- «Строк дії договору про  закупівлі та застосування статті 631 Цивільного кодексу України», журнал № 6 (57)  за червень 2016 року на стор. 16-18.
- «Зміна істотних умов договору відповідно до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 35-37.
- «Особливості продовження  дії договору про закупівлі на наступний бюджетний період», журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20-22.
- «Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо змін істотних умов договору про закупівлю», журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 36-41. (Дана інформація додатково надається у вкладенні).

5. Формальні помилки
Відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі за текстом — Закон  № 922) тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їхніх пропозицій згідно з вимогами статті 30 Закону № 922.
При цьому формальними (несуттєвими) є помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки.
За замовником у розумінні норм Закону № 922 залишається право не відхиляти тендерні пропозиції учасників при виявленні формальних помилок незначного характеру, якщо тендерна документація містить описи та приклади таких помилок. Проте замовник повинен дотримуватись усіх принципів, визначених статтею 3 Закону № 922.
Таким чином, прийняття рішення щодо встановлення у власній тендерній документації переліку описів та прикладів формальних (несуттєвих) помилок на відміну від відомостей документації, визначених частиною 2 статті 22 Закону № 922, є правом, а не обов’язком тендерного комітету замовника торгів. Тож таке рішення він приймає на власний розсуд.
Детальніше з даною інформацією та прикладами формальних помилок Ви можете ознайомитися в журналі № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23. (Дана інформація додатково надається у вкладенні).

6. Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель
Відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом, покладено на тендерний комітет, уповноважену особу. Нагадаємо, що у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель» 01.08.2016, Мінекономрозвитку втрачає повноваження на затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів, на заміну якому приходить Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557 (далі — Примірне положення № 557), яке має  рекомендаційний характер. Проте, положення Закону містять норму згідно якої тендерний комітет/уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі положення, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом замовника. Відповідно до пунктів 2.12 та 3.10 Примірного положення № 557 зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, покладається або на секретаря комітету (у разі створення тендерного комітету), або на уповноважену особу.
Обчислення строків зберігання документів проводять з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством (пункт 2.10 Наказу Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»). Відповідно до абзацу 1 пункту 10 Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Мін’юсту від 10.02.2012 № 232/5, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2012 за № 202/20515, документи з паперовими носіями інформації передають в упорядкованому стані зі структурних підрозділів організації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, установлених Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Інакше кажучи, документи щодо закупівель, проведених 2014 року, пролежать у комітеті щонайменше до завершення 2016 року, а тоді іще щонайменше рік — в архіві замовника. Чому щонайменше? Бо відповідно до примітки до пункту 219 Переліку № 578/5 документи підлягають зберіганню протягом трьох років лише за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах справи зберігають до ухвалення остаточного рішення. А тому сумлінний замовник зберігатиме документ, доки не прийде ревізор.
Детальнішу інформацію про зберігання документів Ви можете прочитати в Журналі № 9 (60) за вересень 2016 року на стор. 16-23 (додатково дана стаття надається у вкладенні).

Слухачі також отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/.
Даний розділ містить приклад тендерної документації (за Законом про публічні закупівлі), приклад антикорупційної програми, документи по кожній процедурі, включаючи протоколи з результатами поіменного голосування членів тендерного комітету, реєстри та інші документи.
Слухачі отримали текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та усі нові нормативні документи, які стосуються Закону про публічні закупівлі, зручні таблиці для легкого проведення процедури відкритих торгів та переговорної процедури відповідно до положень чинного законодавства.
А також найбільш активні учасники навчання отримали корисні подарунки від редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель».

Кожен учасник навчання на свою електронну пошту отримав наступну інформацію щодо актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1. Інформація щодо додатково виділених коштів, перерозподілених, зекономлених та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі» - Журнал № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 38–42.
2. Лист МЕРТУ щодо оприлюднення інформації про внесення змін до договору укладеного на виконання Закону України «Про здійснення державних закупівель» - Журнал № 11 (62) за листопад 2016 року на стор. 41.
3. Стаття «Особливості продовження дії договору на 20 %» - Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 20–22.
4. «Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо змін істотних умов договору про закупівлю» - Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 36-41.
5. Стаття «Встановлення в тендерній документації описів та прикладів формальних помилок: обов’язок чи право замовника?» - журналі № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23.
6. Стаття «Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель» - Журнал № 9 (60) за вересень  2016 року на стор. 16–23.
7. Вартісні межі до порогів (слайд).
8. Схема. Електронні допорогові закупівлі (слайд).
9. Схема. Відкриті торги (українські) (слайд).
10. Схема. Відкриті торги (міжнародні) (слайд).
11. Вартісні межі відкриті торги (міжнародні) (слайд).
12. Схема. Порівняння відкритих торгів українських і міжнародних (слайд).
13. Схема. Переговорна процедура (слайд).
14. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 1 (64) за січень 2017 року на стор.  28–29.
15. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор.  32–33.
16. «Правові позиції Антимонопольного комітету України» Журнал № 11 (62) за листопад 2016 року на стор.  38–39.
17. Проект змін до Закону.
18. Обґрунтування переговорної процедури закупівлі телекомунікаційних послуг (телефонний зв’язок та Інтернет).

Дякуємо всім учасникам навчання за участь та плідну співпрацю!!!!!

Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує послуги з повного супроводу усіх процедур закупівель за новим Законом України «Про публічні закупівлі». Також кваліфіковані юристи журналу «Радник в сфері державних закупівель» допоможуть Вам підготувати пояснення на отриману скаргу; підготувати пакет документів на вимогу Антимонопольного комітету України; представляти Ваші інтереси в Антимонопольному комітеті України. За більш детальною інформацією з даного питання звертайтеся за номером телефону (044) 451-85-71.
Також Ви маєте можливість передплатити щомісячне юридичне видання «Радник в сфері державних закупівель». При оформленні передплати у редакції Ви отримуватимете журнал поштовою бандероллю, за вказаною Вами адресою. Передплата на видання через редакцію триває безперервно й на будь-який термін. Деталі Ви можете знайти на нашому офіційному сайті, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет radnuk.com.ua у рубриці «Передплата/Акції».

Шановні колеги!
Колектив редакції «Радник в сфері державних закупівель» щиро дякує Вам за співпрацю у новому 2017 році! До нових зустрічей!!
#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі

Підсумки семінару 25 січня м. Київ на тему «Публічні закупівлі України: від участі до перемоги в системі ProZorro»
25 січня 2017 року  редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» провела семінар для учасників торгів на тему «Публічні закупівлі України: від участі до перемоги в системі ProZorro».
Саме сфера закупівель відповідає за ефективну медицину, чисті вулиці та яскраве світло ліхтарів. З 1 серпня електронна система закупівель на повну силу розправила плечі. На дану реформу покладають великі надії українці та світова спільнота, адже всім набридло спостерігати за імітацією реформ.
Римський філософ та політичний діяч Луцій Анней Сенека сказав: «Вік живи — вік учись тому, як слід жити», тож ми вчимося щодня. Під даним гаслом проходить навчання учасників стосовно участі, а головне перемоги у закупівлях!
На прикладі електронного майданчика «SmartTender.biz» лектори розкрили механізм участі в допорогових і понад порогових електронних закупівлях.
Майданчик «SmartTender.biz» один із перших отримав 4 рівні попередньої акредитації (наказ № 570 від 31 березня 2016).
Майданчик «SmartTender.biz»:
- Забезпечує відкритість і прозорість процедури без необхідності для користувачів бути присутніми на торгах;
- Ви розширите і зможете розвивати свій бізнес не виходячи з офісу;
- Завдяки безкоштовній розсилці Ви будете завжди в курсі торгів;
 Найкращі умови роботи: зручний, зрозумілий і доступний інтерфейс;
- Надає: чесну конкуренцію; вихід на замовників з інших регіонів; можливість брати участь в торгах з будь-якої точки світу, не змінюючи задля цього свого місцезнаходження.
Було детально проаналізовано новий алгоритм дій учасника при участі у процедурах закупівель за Законом про публічні Після виступу лекторів відбулось живе обговорення  в інтерактивному режимі всіх питань слухачів заходу. Найактуальніших з них наступні:

1. Конфіденційна інформація
В частині 2 статті 27 Закону встановлено, що під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.
Звертаємо увагу, що наразі конфіденційною учасники зможуть визначити інформацію тільки у разі участі в відкритих торгах з публікацією на англійській мові.
2. Коли завантажувати тендерну пропозицію?
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 1 Закону тендерна пропозиція — це пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовникові відповідно до вимог тендерної документації. Примірну тендерну документацію затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2016 року № 680. Згідно з Порядком заповнення тендерної документації, замовник у розділі «Подання та розкриття тендерної пропозиції» зазначає кінцевий строк подання тендерної пропозиції.
Окрім того, частиною 2 статті 21 Закону про публічні закупівлі передбачено, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково потрібно зазначати кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Відповідно форми оголошень про проведення відкритих торгів та про проведення конкурентного діалогу, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – наказ № 490), містять пункт, в якому зазначають кінцевий строк подання тендерних пропозицій.
Також частиною 5 статті 25 Закону передбачено, що учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховують у разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Отже, будь-які зміни до тендерної пропозиції можна вносити лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій, а відповідно і замовники такі зміни беруть до розгляду в разі, якщо їх подано до закінчення даного строку.
На всіх електронних майданчиках та на веб-порталі ProZorro фіксується дата та час подання документів у складі пропозиції, а також внесення будь-яких змін. Враховуючи це, замовник з легкістю зможе ідентифікувати, що було завантажено після строку подання пропозицій.
Детальніше у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 10(61) за жовтень 2016 року на стор. 18-23 (кожен слухач отримав на електронну пошту).

3. Особливості подання пропозиції учасниками
Згідно частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".
- Згідно статті 5 Закону про електронні документи електронний документ   -   документ,   інформація   в   якому зафіксована у вигляді  електронних  даних,  включаючи  обов'язкові реквізити документа.
- Згідно статті 6 Закону про електронні документи для   ідентифікації   автора   електронного   документа  може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного   підпису   завершується   створення електронного документа.
Також звертаємо увагу, що згідно частини 1 статті 14 Закону подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. При цьому подання учасниками документів у паперовій формі Законом не передбачено.
Детальніше з рішенням АМКУ про ЕЦП Ви зможете ознайомитися у вкладенні.

4. Формальні помилки
Відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі за текстом — Закон  № 922) тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їхніх пропозицій згідно з вимогами статті 30 Закону № 922.
При цьому формальними (несуттєвими) є помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки.
За замовником у розумінні норм Закону № 922 залишається право не відхиляти тендерні пропозиції учасників при виявленні формальних помилок незначного характеру, якщо тендерна документація містить описи та приклади таких помилок. Проте замовник повинен дотримуватись усіх принципів, визначених статтею 3 Закону № 922.
Таким чином, прийняття рішення щодо встановлення у власній тендерній документації переліку описів та прикладів формальних (несуттєвих) помилок на відміну від відомостей документації, визначених частиною 2 статті 22 Закону № 922, є правом, а не обов’язком тендерного комітету замовника торгів. Тож таке рішення він приймає на власний розсуд.
Детальніше з даною інформацією та прикладами формальних помилок Ви можете ознайомитися в журналі № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23. (Дана інформація додатково надається у вкладенні).

5. Щодо додаткових платних послуг, які надаються на майданчику.
У кабінеті користувача на SmartTender.biz доступне посилання на послугу юридичної консультації.
Клієнт має можливість отримати весь спектр юридичних послуг, що включає:
1. Безпосередньо юридичну консультацію. Надання комплексної юридичної  допомоги у разі виникнення проблемних питань  у сфері публічних закупівель. Вартість від 200 грн.;
2. Перевірку пропозиції учасника. Вартість – від 1500 грн. Сервіс буде корисний як для Замовників так і для Учасників. Компетентні юристи  нададуть допомогу Замовникам та перевірять тендерні пропозицій учасників  на відповідність умовам тендерної  документації.
Послуга включає в себе:
- аналіз тендерної документації;
- аналіз пропозиції учасника на відповідність умовам документації;
- складання списку невідповідностей згідно з документацією.
3. Підготовку  тендерної пропозиції. Від – 1500 грн.   Послуга включає в себе:
- аналіз тендерної документації;
- звернення до замовника щодо усунення дискримінаційних та інших вимог документації, які не відповідають законодавству;
- формування плану необхідних документів відповідно до тендерної документації;
- підготовка документів у довільній формі відповідно до вимог документації;
- консультування з питань, що виникають в процесі підготовки пропозицій;
- підготовка реєстру документів, сканування документів  і перевірка пропозиції на відповідність вимогам документації.

Додатково слухачі отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/.
Також слухачі отримали текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та усі нові нормативні документи по Закону про публічні закупівлі, зручні таблиці з процедурами закупівель.
А також усі учасники навчання в кінці отримали корисні подарунки від редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель».  

Кожний учасник навчання на свою електронну пошту отримав наступну інформацію щодо актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1. Стаття «Строк подання тендерних пропозицій: чи потрібно розглядати документи, подані після його закінчення?» журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 10(61) на стор. 18-23;
2. Стаття про інформацію та приклади формальних помилок журнал № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 22-23;
3. Стаття про проведення допорогових закупівель;
4. Стаття про застосування оперативно-господарських санкцій;
5. Проект внесення змін в Закон про публічні закупівлі;
6. Документи, які не потрібно вимагати в умовах документації;
7. Рішення АМКУ про ЕЦП;
8. Правові позиції АМКУ;
9. Схема проведення відкриті торги;
10. Схема проведення допорогові закупівлі.

Отже, дякуємо всім учасникам навчання за участь та плідну співпрацю!
Навчаємо у зручний для Вас час!
#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі

четверг, 26 января 2017 г.

 Хто в організації має приймати рішення про затвердження додатку до річного плану закупівель у випадку, якщо в організації для проведення процедур закупівель утворено тендерний комітет, а по допороговим закупівлям – призначено відповідальну особу?
 Згідно частини 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Згідно з частиною 4 статті 11 Закону рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Згідно частини 1 статті 10 Закону відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).
Тому рекомендуємо річний план закупівель і додаток до річного плану закупівель затверджувати протоколом тендерного комітету.
#закупівлі #радник #поради #розумні_закупівлі#CPV

понедельник, 23 января 2017 г.

13-ий випуск. Приклади визначення предмета закупівлі в 2017р., чи потріб...

До Вашої уваги 13-ий випуск відеоблогу редакції журналу "Радник в сфері державних закупівель".

З даного випуску відеоблогу ви наступну отримаєте інформацію:

- щодо порядку визначення предмета закупівлі в 2017 році (з урахуванням змін від 17.01.2017);

- приклади визначення предмета закупівлі в 2017 році (з урахуванням змін від 17.01.2017);

- щодо того чи потрібно вносити зміни у річний план закупівель, якщо було внесено зміни до Порядку визначення предмета закупівлі;

- щодо інформативного листа МЕРТУ про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним;

- щодо матеріалів, розміщених у випуску журналу "Радник в сфері державних закупівель" № 1 (64) за січень 2017 року.Приклад № 1. Визначення предмета закупівлі товарів та послуг за четвертою цифрою ДК 021:2015

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 09310000-5  Електрична енергія (електрична енергія)

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія)

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92)

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 65210000-8 Розподіл газу (послуги з розподілу природного газу)

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо (постачання природного газу)Приклад № 2. Визначення предмета закупівлі лікарських засобів за третьою цифрою ДК 021:2015

За кодом CPV за ДК 021:2015 - 33600000-6 Фармацевтична продукція (Ambroxol (амброксол))Приклад № 3. Визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту

Поточний ремонт покрівлі, вул. Київський шлях, буд. 28 (За кодом CPV за ДК 021:2015 – 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)Приклад № 4. Визначення предмета закупівлі робіт

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Європейська, будинок № 17 (За кодом CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)http://radnuk.com.ua/

https://www.facebook.com/radnukdz/

https://twitter.com/radnukdz

https://vk.com/radnukdz

https://www.tumblr.com/blog/radnuk

http://radnuk.livejournal.com/#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі

пятница, 20 января 2017 г.

Інформативний лист МЕРТУ щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

Згідно частини 3 статті 17 Закону Уповноважений орган щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.
Але звертаємо увагу, що в листі № 3302-06/1654-06 від 19.01.2017   Уповноважений орган не оприлюднив оновлену інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, а зазначив, що,оскільки положеннями статті 17 Закону  на Уповноважений орган покладено обов’язок  поінформувати шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу про перелік наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, Міністерство звернулося до Міністерства юстиції України, Національної поліції України і Державної фіскальної служби України із запитами щодо надання оновленої (за наявності) інформації щодо функціонування таких реєстрів, які можуть містити інформацію, указану у частинах першій та другій статті 17 Закону.
У зв’язку з цим, у разі отримання оновленої інформація щодо змін у перелік у наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, Уповноважений орган повідомить додатково.
Отже наразі є один тільки лист Мінекономрозвитку України від 15.01.2016 № 3302-06/906-06 «Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним», що містить інформацію щодо функціонування відповідних реєстрів та електронних сервісів розміщений на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за адресою: www.me.gov.uaу рубриці «Публічні закупівлі».

 А також детальнішу інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів Ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 2 (53) за лютий 2016 року на стор. 8 -10.  Детальнішу інформацію про формування вимог за статтею 17 Закону Ви можете прочитати в Журналі № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 36 -39.


четверг, 19 января 2017 г.

Чи потрібно вносити зміни до плану, в зв’язку з внесенням змін до порядку визначення предмету закупівлі?
Нагадуємо, що 17.01.2017 набрали чинності зміни до Порядку визначення предмета закупівлі відповідно до наказу Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі від 19.12.2016 № 2092 , дані зміни виділено нижче:
- Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
- Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН). У разі якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу. Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за МНН, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом та/або за місцем поставки лікарських засобів.
- Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника.
Наводимо перший приклад. Якщо до 17.01.2017 ви встигли оголосити закупівлю (розмістити оголошення про проведення процедури) на закупівлю палива – за кодом СPVза ДК 021:2015 - 09100000-1 (бензин А-92) зміни вносити не потрібно ні в річний план ні в оголошення оскільки на той момент замовник мав право визначати предмет закупівлі за показниками третьої – п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”. Тобто з 01.01.2017 р. по 16.01.2017 р. (включно) замовники мали право визначати предмет закупівлі за показниками третьої – п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”.
Наводимо другий приклад. Якщо замовник оголошує (оприлюднює оголошення) про процедуру відкритих торгів на закупівлю бензину 17.01.2017 р. – в такому випадку доцільно переглянути план закупівель, якщо предмет закупівлі визначено за третьою цифрою основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” вносимо зміни в план закупівель і визначаємо предмет закупівлі за четвертою цифрою. Наприклад: Нафта і дистиляти – за кодом СPV за ДК 021:2015 - 09130000-9 (бензин А92) і далі оголошуємо процедуру закупівлі.
В зв’язку з даними змінами рекомендуємо замовникам, які встигли затвердити річні плани і оприлюднити їх на сайті Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) переглянути плани на відповідність вищенаведеним змінам і у разі необхідності внести зміни та розмістити на сайті Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua).
Детальнішу інформацію з прикладами визначення предметів закупівлі відповідно до змін Ви зможете прочитати в Журналі № 2 (65) за лютий 2017 року.
#предметзакупівлі #річнийплан