четверг, 22 декабря 2016 г.

Підсумки навчання 15–16 грудня 2016 року м. Київ на тему: «Новації ЗУ «Про публічні закупівлі» та особливості роботи з майданчиками»

15–16 грудня 2016 року редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель»
провела чергове навчання у місті Києві на тему: «Новації Закону України «Про публічні закупівлі» та особливості роботи з майданчиками».
Поєднання практичного досвіду і теоретичних знань сприяє кращій орієнтації в основних нововведеннях Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон, Закон про публічні закупівлі) та інших нормативно-правових актах, які стосуються публічних закупівель. В процесі навчання увага акцентувалася як безпосередньо на видах процедур закупівель, так і на особливостях, які мають місце при проведенні таких закупівель.
У перший день навчання було розглянуто допорогові електронні закупівлі. На сьогодні даний різновид закупівель є досить обговорюваним, а у вільному доступі знаходиться безліч допоміжної інформації стосовно застосування електронної системи з метою здійснення допорогової закупівлі.
Проте, практична реалізація конкурентного відбору поза сферою регулювання Законом породжує більше питань, ніж існує на сьогодні відповідей, зважаючи на що, фахівці редакції висвітлюють дану тематику, демонструючи весь механізм проведення допорогових закупівель на прикладі електронного майданчика «SmartTender.biz».
Майданчик «SmartTender.biz» один із перших отримав 4 рівні попередньої акредитації (наказ МЕРТУ № 570 від 31 березня 2016 року).
Майданчик «SmartTender.biz»:
- Забезпечує відкритість і прозорість процедури без необхідності для користувачів бути присутніми на торгах;
- Сприяє розширенню та розвитку вашого бізнесу у той час, коли вам навіть не потрібно виходити з офісу;
- Завдяки безкоштовному розсиланню повідомлень, ви завжди будете в курсі торгів;
- Найкращі умови роботи: зручний, зрозумілий і доступний інтерфейс;
- Надає: чесну конкуренцію; вихід на замовників з інших регіонів; можливість брати участь в торгах з будь-якої точки світу, не змінюючи задля цього свого місцезнаходження.
У ході навчання детально було розглянуто та проаналізовано:
- особливості створення тендерного комітету, призначення уповноваженої особи відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі;
- призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель;
- визначення предмета закупівлі;
- планування закупівель;
- особливості проведення допорогових закупівель;
- основні нововведення Закону України «Про публічні закупівлі»;
- особливості участі у торгах та проведення тендерів за Законом про публічні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові);
- особливості застосування переговорної процедури закупівель;
- особливості підготовки документів та встановлення вимог згідно ст. 16 і 17 Закону;
- зміна істотних умов договору про закупівлю;
- порядок оскарження процедур закупівель.
Після виступів лекторів відбулось жваве обговорення в інтерактивному режимі всіх питань, які виникли у слухачів під час проходження навчання. Найактуальніші з них:
1. Не забуваємо додатково розміщувати річні плани закупівель!
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, розпорядники публічної інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих даних річні плани закупівель на Єдиному державному веб-портал відкритих даних, який знаходиться за адресою data.gov.ua та на власних веб-сайтах.
За порушення правил оприлюднення річного плану закупівель на власному веб-сайті та/або порталі data.gov.uа наступає відповідальність за ст. 2123 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до вказаної норми неоприлюднення інформації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-850 грн.). Нагадаємо, що за порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства про закупівлі (тобто, на веб-порталі prozorro.gov.ua) відповідальність набагато суворіша: відповідно до ст. 16414 Кодексу про адміністративні правопорушення такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11900-17000 грн.).
Детальніше дане питання розглянуто в Журналі № 12 (63) за грудень 2016 року на стор.  11–13  (стаття надається у вкладенні).
2. Додатково виділені кошти, перерозподілені, зекономлені та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі
Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Таким чином, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону.
Разом з тим, частиною першою статті 4 Закону, передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність і характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, орієнтовного початку процедури закупівлі тощо) законодавством не визначені та не обмежені. Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель/додатку до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі.
Таким чином, ураховуючи, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і послуг, здійснення закупівель замовником у разі:
1) виникнення додаткової потреби у товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг передбачити;
 2) виділення додаткових коштів;
3) перерозподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель;
4) коштів зекономлених у разі зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, визначених у частині четвертій статті 36 Закону;
5) розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі;
6) інших подібних випадках, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору.
Разом з тим при здійсненні закупівель без проведення процедур закупівель, передбачених частиною першою статті 12 Закону, товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною першою статті 2 Закону, замовник керується положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), без урахування здійснених закупівель за тим же предметом у поточному році, за якими укладені відповідні договори.
При цьому здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
3. Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель
Відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом, покладено на тендерний комітет, уповноважену особу. Нагадаємо, що у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель» 01.08.2016, Мінекономрозвитку втрачає повноваження на затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів, на заміну якому приходить Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557 (далі — Примірне положення № 557), яке має  рекомендаційний характер. Проте, положення Закону містять норму згідно якої тендерний комітет/уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі положення, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом замовника. Відповідно до пунктів 2.12 та 3.10 Примірного положення № 557 зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, покладається або на секретаря комітету (у разі створення тендерного комітету), або на уповноважену особу.
Обчислення строків зберігання документів проводять з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством (пункт 2.10 Наказу Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»). Відповідно до абзацу 1 пункту 10 Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Мін’юсту від 10.02.2012 № 232/5, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2012 за № 202/20515, документи з паперовими носіями інформації передають в упорядкованому стані зі структурних підрозділів організації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, установлених Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Інакше кажучи, документи щодо закупівель, проведених 2014 року, пролежать у комітеті щонайменше до завершення 2016 року, а тоді іще щонайменше рік — в архіві замовника. Чому щонайменше? Бо відповідно до примітки до пункту 219 Переліку № 578/5 документи підлягають зберіганню протягом трьох років лише за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах справи зберігають до ухвалення остаточного рішення. А тому сумлінний замовник зберігатиме документ, доки не прийде ревізор.
Детальнішу інформацію про зберігання документів ви можете прочитати в Журналі № 9 (60) за вересень 2016 року на стор. 16-23 (стаття надається у вкладенні).
4. Рішення суду про застосування норм Цивільного кодексу України щодо перебігу строків
З матеріалів справ від 22.11.2016 № 826/25886/15 та від 27.09.2016 № 826/8945/16, які розглядав Окружний адміністративний суд м. Києва ми дізнаємось думку суду щодо перебігу строків.
І, хоча, предметом розгляду справ було застосування норми Закону України «Про здійснення державних закупівель» (який втратив чинність), а саме: скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю (абзац перший частини 4 статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель»). Проте, виходячи зі змісту абзацу другого частини 2 статті 18 чинного нового Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю, можливо вести мову про їх аналогічність.
Так, суд дійшов висновку, що при розгляді спірних правовідносин підлягає застосуванню спеціальна норма щодо встановлення строків, а саме абзацу другого частини 4 статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Посилання позивача на загальні правила щодо обчислення строків, встановлені Цивільним кодексом України, не можуть бути прийняті судом до уваги виходячи з наступного.
Неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права.
Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).
При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом.
Детальніше зі змістом відповідних рішень суду щодо перебігу строків від 22.11.2016 та від 27.09.2016 (Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва) ви можете ознайомитись у вкладенні (матеріали надаються додатково).
Додатково слухачі отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/. В якому знаходиться приклад тендерної документації (за Законом про публічні закупівлі), приклад антикорупційної програми, документи по кожному виду процедури закупівель, включаючи протоколи з результатами поіменного голосування членів тендерного комітету, реєстри та інші документи.
Також слухачі отримали роздатковий матеріал, а саме: текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та інші чинні нормативні документи щодо публічних закупівель, зручні таблиці для поетапного проведення процедури відкритих торгів та переговорної процедури відповідно до положень Закону.
Окрім того, найбільш активні учасники навчання наприкінці заходу отримали заохочення та подяку за співпрацю у вигляді корисних подарунків від редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель».
Кожен учасник навчання на свою електронну пошту отримав наступну інформацію щодо актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1. Стаття «Оприлюднення річного плану на власному веб-сайті право чи обов’язок?» - Журнал № 12 (63) за грудень 2016 року на стор.  11-13;
2. Стаття «Новий лист МЕРТУ щодо здійснення закупівель філіями та участі філій в процедурах закупівель» - Журнал № 11 (62) за листопад  2016 року на стор. 42-44.
3. Рішення суду щодо перебігу строків від 22.11.2016 (Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва);
4. Рішення суду щодо перебігу строків від 27.09.2016 (Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва);
5. Стаття «Лист ДП «ПРОЗОРРО» щодо відображення показника ПДВ у звіті про проведення процедури закупівлі відповідно до пропозиції переможця» - Журнал № 11 (63) за декабрь 2016 року на стор. 45;
6. Стаття  «Зберегти не можна викинути, або правила зберігання документів щодо закупівель» - Журнал № 9 (60) за вересень  2016 року на стор. 16-23;
7. Проект змін до Закону.

Дякуємо всім учасникам навчання за увагу і зосередженість, за взаєморозуміння та співпрацю!!!
Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує послуги з повного супроводу усіх процедур закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». За більш детальною інформацією з даного питання звертайтеся за номером телефону (044) 451-85-71.
Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує вашій увазі комплект методичних матеріалів для навчання з публічних закупівель. Замовивши даний комплект, ви отримаєте: 1. Методично-практичні матеріали, розроблені спеціалістами журналу «Радник в сфері державних закупівель». 2. Методичний посібник щодо відповідальності за порушення законодавства про закупівлі, автор якого - фахівець своєї справи з багаторічним досвідом. 3. Безкоштовну та якісну доставку «Новою поштою». http://radnuk.com.ua/posluga/teaching

Шановні колеги!
Прийміть наші найщиріші вітання з наступаючими новорічними святами!!
Радості вам, добра та любові, щирих незабутніх емоцій та теплих сімейних святкувань, невтомної спраги нових звершень та невичерпного джерела сили, здоров’я та успіхів!!
Ми висловлюємо вам вдячність за довіру та партнерство і маємо надію на продовження нашої співпраці у майбутньому!
#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі

Комментариев нет:

Отправить комментарий