вторник, 27 сентября 2016 г.

📝 Підсумки навчання 22-23 вересня м. Київ на тему «Публічні закупівлі України – 2016, проведення закупівель в системі ProZorro»
22– 23 вересня 2016 року редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» провела чергове навчання у місті Києві на тему «Публічні закупівлі України – 2016, проведення закупівель в системі ProZorro».
Більшість замовників почали працювати за Законом України «Про публічні закупівлі» з 1 серпня 2016 року. Отже майже два місяці мали замовники для освоєння норм нового Закону та початку проведення процедур через майданчики. Але чим більше часу проходить тим більше питань виникає у замовників і учасників. Тому на навчаннях, які проводить редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» ми розглядаємо і вирішуємо усі спірні питання.
Першою тематикою заходу були допорогові електронні закупівлі. Лектор висвітлила дану тематику, демонструючи весь механізм проведення допорогових закупівель на прикладі електронного майданчика «SmartTender.biz» - одного із перших, який отримав 4 рівні попередньої акредитації відповідно до Наказу № 570 від 31 березня 2016 року.
Майданчик «SmartTender.biz» на сьогоднішній день пропонує своєчасні, новаторські рішення для проведення конкурентних закупівельних процедур в електронній формі. Прозорість електронного майданчика означає створення умов, коли процес торгів стає доступним і зрозумілим для всіх учасників. SmartTender.biz не є інструментом тільки лише економії, а покликаний також, визначати справедливу ринкову ціну на товари, роботи і послуги в момент проведення торгів/тендерів. Іншими словами SmartTender.biz - це інструмент по мінімізації корупційних ризиків, який має зручний, зрозумілий і доступний інтерфейс і надає чесну конкуренцію; вихід на замовників з інших регіонів; можливість брати участь в торгах з будь-якої точки світу, не виходячи зі свого офісу.
У ході навчання детально було розглянуто та проаналізовано:
 особливості проведення допорогових закупівель;
 основні нововведення Закону «Про публічні закупівлі»;
 провадження діяльності тендерним комітетом або уповноваженою особою;
 особливості участі та проведення торгів за Законом про публічні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові та переговорна процедура);
 особливості підготовки документів та встановлення вимог за статтею 16 і 17 Закону;
 оскарження процедури.
По ходу виступів лектра відбувалося живе обговорення в інтерактивному режимі всіх питань слухачів навчання. Найактуальніші питання, які висвітлювалися:
1. Зміна істотних умов договору відповідно до змін біржових котирувань
Відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, зокрема у випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа — організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.
На товарній біржі можуть обертатися будь-які товари за деякими винятками. Так, не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи (крім випадку відчуження майна з податкової застави та майна, конфіскованого відповідно до закону).
Збір, обробка і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку, — обов’язок товарної біржі, встановлений статтею 4 Закону України «Про товарну біржу». Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку: саме ця обставина і породжує довіру до біржових котирувань — типової довідкової ціни конкретної групи товарів, що відображає вартість одиниці товару при типових (середніх) обсягах угод і умовах поставки.
Оскільки біржові котирування відображають ринкову ціну на конкретний товар (однак укладення біржової угоди у випадку, коли замовник зобов’язаний застосовувати процедури закупівлі, є неможливим), у законодавство і було запроваджено можливість зміни ціни товару після укладення договору про закупівлю на підставі зміни відповідних біржових котирувань.
Закон про публічні закупівлі не вказує на те, що внесення змін до договору про закупівлю можливе лише на підставі даних світових товарних бірж. Тож можна дійти висновку, що ціна товару може бути прив’язана до даних котирувань будь-якої товарної біржі, яка складає такі котирування для відповідного товару.
Обираючи товарну біржу, замовникові слід зважувати на ринок, який вона охоплює (місцевий, загальнодержавний, регіональний, світовий), і авторитет такої біржі як інформаційного джерела.
Прив’язка ціни предмета закупівлі до біржових котирувань може відбуватися в різний спосіб, зокрема:
- за правилами формульного ціноутворення, в основу якого закладаються котирування конкретного товару на конкретній біржі у визначений час (чи за інтервал часу), скореговані на суму накладних витрат постачальника;
- шляхом встановлення в договорі фіксованої ціни, основна складова якої (ціна товару без накладних витрат) безумовно корегується на темпи росту котирувань на конкретній біржі, а сума накладних витрат — на коливання валютного курсу;
- шляхом встановлення порядку уточнення ціни на момент остаточного розрахунку (при частково авансованих закупівлях) у випадку перевищення біржовими котируваннями, їхнім середнім значенням чи темпами зростання за визначений період певного порогу.
Детальніше стосовно змін відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі у випуску № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 27-35 (кожен слухач отримав статтю у вкладенні).
2. Як вберегти себе від недобросовісних постачальників?
Серед механізмів, які замовник може застосувати, щоб захистити себе від недобросовісних постачальників виділяють наступні:
 Внесення забезпечення тендерної пропозиції.
 Відшкодування збитків.
 Внесення забезпечення виконання договору про закупівлю.
 Застосування штрафних санкцій.
 Застосування господарсько-оперативних санкцій.
Зупинимось на господарсько-оперативних санкціях та як їх можна імплементувати замовнику.
Види оперативно-господарських санкцій, що їх сторони можуть застосовувати з відповідною фіксацією в договорі, передбачений ч. 1 ст. 236 ГК:
- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною із звільненням її від відповідальності за це відбувається в разі порушення зобов'язання другою стороною, а саме:
- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;
- відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт унаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;
- відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію тощо);
- встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання:
- зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг);
- переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг);
- переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;
- відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.
На практиці, замовник має змогу встановити вимогу надати інформацію в довільній формі, що у взаємовідносинах між Учасником та Замовником господарсько-адміністративні санкції не застосовувались. Таким чином, якщо учасник процедури в минулому був недобросовісним контрагентом даного замовника він не зможе підтвердити вищезазначений факт.
3. Як працює крок аукціону?
Відповідно до абзацу 6 пункту 6.1. наказ ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель» (далі — Наказ № 35) при визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри Закупівлі крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі.
Учасник може протягом одного раунду Аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. (п.п. 8.1. Наказу 35).
Наприклад, початкова ціна учасника А – 49 500 грн, учасника Б – 49 000 грн. Мінімальний крок аукціону – 500 грн.
І раунд: Учасник А ставить 49 000 грн. Учасник Б ставить – 48 500 грн.
ІІ раунд: Учасник А ставить 48 499 грн. Учасник Б ставить – 48 000 грн.
ІІІ раунд: Учасник А ставить 47 999 грн. Учасник Б ставить – 47 500 грн.
Отже, переможцем аукціону став учасник Б з ціною 47 500 грн.
4. Оприлюднюємо звіт про укладені договори.
Згідно ч.1 статті 2 Закону про публічні закупівлі даний Закон застосовується до замовників:
- за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
- до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
Відповідно до вимог Закону у випадку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Відповідно пункту 4.1.1. Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 № 35 разом зі звітом про укладені договори оприлюднюється сканкопія договору про Закупівлю.
Вимоги щодо оприлюднення звіту про виконання договору, в даному випадку, в законодавстві відсутні.
Детальніше стосовно порядку оприлюднення звіту про укладені договори Ви маєте змогу дізнатись у випуску № 8 (59) за серпень 2016 року на стор. 8-13 (кожен слухач отримав статтю у вкладенні).
5. Проводимо допорогові аукціони
Доброго дня! Згідно з частиною 1 статті 11 Закону для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). Згідно пункту 28 частини 1 статті 1 Закону тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі);
Отже тендерний комітет або уповноважена особа утворюються для проведення процедур закупівель за Законом.
Що ж стосується допорогових закупівель Ви можете призначити для проведення допорогових закупівель відповідальну особу по допороговим закупівлям або створити комітет з допорогових закупівель. Тому, тендерний комітет або уповноважена особа будуть розмішувати інформацію за Законом (річний план, надпорогові закупівлі, звіти про укладені договори), а наприклад відповідальна особа буде займатися допороговими закупівлями (проведення закупівель на допорогові суми шляхом застосування електронної системи).
Детальніше стосовно проведення допорогових закупівель у випуску № 7 (58) за липень 2016 року на стор. 27-31 (кожен слухач отримав статтю у вкладенні).
Додатково слухачі отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/. В якому знаходиться приклад тендерної документації (за Законом про публічні закупівлі), приклад антикорупційної програми, документи по кожній процедурі, включаючи протоколи з результатом поіменного голосування членів комітету, реєстри та інші. Методичний посібник «Адміністративна відповідальність за вчинення порушення законодавства про закупівлі» розроблений - начальником відділу моніторингу та перевірок державних закупівель Держфінінспекції в Запорізькій області - Олександром Підмогильним.
Також слухачі отримали текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та усі нові нормативні документи по Закону про публічні закупівлі, зручні таблиці для легкого проведення процедури відкритих торгів та переговорної процедури відповідно до положень даного нормативно-правового акту.
А також найбільш активні учасники навчання в кінці отримали корисні подарунки від редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель».
Кожний учасник навчання на свою електронну пошту отримав наступну інформацію щодо актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1. Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо поняття додаткові кошти;
2. «Змінюємо ціну договору відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» - журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 27-35;
3. Стаття стосовно знищення документів та зберігання документів учасниками та замовниками у сфері закупівель читайте у наступному випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (60) на стор. 16-23;
4. Стаття стосовно порядку оприлюднення звіту про укладені договори Ви маєте змогу дізнатись у випуску № 8 (59) за серпень 2016 року на стор. 8-13;
5. Стаття стосовно проведення допорогових закупівель у випуску журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (58) за липень 2016 року на стор. 27-31;
6. Стаття стосовно оприлюднення додатку до річного плану у випуску журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 6 (57) за червень 2016 року на стор. 19-22.
Дякуємо всім учасникам навчання за участь, та плідну співпрацю!!!!!
Звертаємо увагу!! Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» презентує новинку - Практичний посібник в сфері публічних закупівель для учасників та замовників по новому Закону "Про публічні закупівлі". Посібник містить закон з коментарями від редакції, постанови, накази, нові форми документів, всі актуальні роз'яснення МЕРТУ з коментарями експертів, листи інформативного характеру, покрокові порядки проведення процедур закупівель, зразок антикорупційної програми та всіх супутніх документів, та безліч корисної інформації. Ціна та замовлення за посиланням:http://radnuk.com.ua/posluga/manual/
Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує послуги з повного супроводу усіх процедур закупівель, як за Законом «Про здійснення державних закупівель» та і за новим Законом «Про публічні закупівлі» за більш детальною інформацію звертайтеся за номером (044)451-85-71

Комментариев нет:

Отправить комментарий