пятница, 21 октября 2016 г.

📝 Підсумки семінару-тренінгу 18 жовтня 2016 року м. Київ на тему
«Публічні закупівлі України – 2016, проведення закупівель в системі ProZorro»

 18 жовтня 2016 року редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» провела семінар-тренінг у місті Київ на тему «Публічні закупівлі України – 2016, проведення закупівель в системі ProZorro».
Більшість замовників  почали працювати за Законом України «Про публічні закупівлі» з 1 серпня 2016 року. Отже майже три місяці  мали замовники для освоєння норм нового Закону та початку проведення процедур через майданчики. Але чим більше часу проходить тим більше питань виникає у замовників і учасників. Тому на навчаннях, та семінарах,  які проводить редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» ми  розглядаємо і вирішуємо усі спірні питання.
У першій половині семінару було розглянуто допорогові електронні закупівлі. Лектор висвітлила дану тематику, демонструючи весь механізм проведення допорогових закупівель на прикладі електронного майданчика «SmartTender.biz» - одного із перших, який отримав 4 рівні попередньої акредитації відповідно до Наказу № 570 від 31 березня 2016 року.
Майданчик «SmartTender.biz» на сьогоднішній день пропонує своєчасні, новаторські рішення для проведення конкурентних закупівельних процедур в електронній формі. Прозорість електронного майданчика означає створення умов, коли процес торгів стає доступним і зрозумілим для всіх учасників. SmartTender.biz не є інструментом тільки лише економії, а покликаний також, визначати справедливу ринкову ціну на товари, роботи і послуги в момент проведення торгів/тендерів. Іншими словами SmartTender.biz  - це інструмент по мінімізації корупційних ризиків, який має зручний, зрозумілий і доступний інтерфейс і надає чесну конкуренцію; вихід на замовників з інших регіонів; можливість брати участь в торгах з будь-якої точки світу, не виходячи зі свого офісу.
У ході семінару детально було розглянуто та проаналізовано:
особливості створення тендерних комітетів, та призначення відповідальних осіб;
планування процедур закупівель;
особливості проведення допорогових закупівель;
основні нововведення Закону «Про публічні закупівлі»;
особливості участі та проведення торгів за Законом про публічні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові та переговорна процедура);
особливості підготовки документів та встановлення вимог за статтею 16 і 17 Закону;
Після виступів лекторів відбулось живе обговорення в інтерактивному режимі всіх питань слухачів семінару. З найактуальніших можна виділити наступні:

1. Чи розміщувати повідомлення про внесення змін до істотних умов договору та звіт про виконання договору за Законом про здійснення державних закупівель?
Відповідно до абзацу 12 частини 1 статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.
Та згідно абзацу 13 частини 1 статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про виконання договору - протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
Яким чином замовники мають розміщувати вищезгадану інформацію на веб-порталі «tender.me.gov.ua» за договорами укладеними в результаті проведення процедур закупівлі відповідно до Закону після введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі» та втрати чинності Законом?
Відповідь на це питання знаходимо у роз’ясненні Мінекономрозвитку від 12.09.2016 (додатково надається у вкладенні). Отже, Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон) встановлював правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Відповідно до статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме, зокрема, повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, та звіт про виконання договору.

2. Додатково виділені кошти, перерозподілені, зекономлені та інші випадки непередбачуваних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі
Згідно листа інформативного характеру Мінекономрозвитку від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Таким чином, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону.
Разом з тим частиною першою статті 4 Закону передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність і характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, орієнтовного початку процедури закупівлі тощо) законодавством не визначені та не обмежені. Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель/додатку до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі.
Таким чином, ураховуючи, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і послуг, здійснення закупівель замовником у разі:
1) виникнення додаткової потреби у товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг передбачити;
 2) виділення додаткових коштів;
3) перерозподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель;
4) коштів зекономлених у разі зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, визначених у частині четвертій статті 36 Закону;
5) розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі;
6) інших подібних випадках, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору.
Разом з тим при здійсненні закупівель без проведення процедур закупівель, передбачених частиною першою статті 12 Закону, товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною першою статті 2 Закону, замовник керується положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), без урахування здійснених закупівель за тим же предметом у поточному році, за якими укладені відповідні договори.
При цьому здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
Додатково вищезазначений лист інформативного характеру слухачі отримали на свої електронні пошти.

3. Оперативно господарські санкції.
Так, стаття 236 Господарського кодексу України встановлює можливість застосування такого виду оперативно-господарських санкцій, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин зі стороною, яка порушує зобов'язання. У діяльності приватних суб’єктів господарювання зазначена оперативно-господарська санкція не є часто застосованою: навіщо морочити собі голову з якимись санкціями, якщо наступного разу можна просто відмовитися укладати договір із сумнівним контрагентом?
Однак замовник, вимушений проводити процедуру закупівлі, позбавлений такої розкоші, як можливість відмовити в будь-який момент небажаному учасникові. А тому доводиться шукати вихід. Перш за все слід сказати, що статтю 236 ГКУ може застосувати не кожний замовник, а лише той, хто сам є суб’єктом господарювання.
Поняття суб’єкта господарювання наведене у статті 55 ГКУ, відповідно до частини 2 якої суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ЦКУ, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Як бачимо, не є суб’єктами господарювання органи державної влади та місцевого самоврядування, а також інші бюджетні установи — тобто всі ті організації, які не заробляють, а лише витрачають бюджетні гроші. ГКУ відповідно до ст. 1 визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, а отже, не застосовується до договорів, укладених бюджетною установою.
Детальніше дане питання було розглянуто в Журналі № 2(53) за лютий 2016 року на стор. 22 -26  (Дана стаття надається у вкладенні)

4. Як  відхилити учасника у якого, якість продукції гірша, але технічні характеристик співпадають з вимогами замовника?
По-перше, для того, щоб відхилити учасника за неякісну продукцію, рекомендуємо детально розписати для початку в технічних вимогах документації зазначити усі необхідні технічні та якісні характеристики для вашого предмета закупівлі, яким повинен відповідати саме якісний товар.  Далі у разі якщо учасник буде подавати свою пропозицію, яка не відповідає умовам документації на підставі пункту 4 статті 30 Закону Ви маєте право відхилити тендерну пропозицію такого учасника.
Також звертаємо увагу, що згідно частини 1 статті 28 Закону у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), замовник може застосовувати - ціну разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

Додатково слухачі отримали доступ до розділу «Практичні матеріали» на сайті http://radnuk.com.ua/. В якому знаходиться приклад тендерної документації (за Законом про публічні закупівлі), приклад антикорупційної програми, документи по кожній процедурі, включаючи протоколи з результатом поіменного голосування членів комітету, реєстри та інші. Методичний посібник «Адміністративна відповідальність за вчинення порушення законодавства про закупівлі» розроблений - начальником відділу моніторингу та перевірок державних закупівель Держфінінспекції в Запорізькій області - Олександром Підмогильним.
Також слухачі отримали текст Закону України «Про публічні закупівлі» з коментарями редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» та усі нові нормативні документи по Закону про публічні закупівлі, зручні таблиці для легкого проведення процедури відкритих торгів та переговорної процедури відповідно до положень даного нормативно-правового акту.
А також найбільш активні учасники семінару в кінці отримали корисні подарунки від редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель».

Кожний учасник семінару на свою електронну пошту отримав наступну інформацію щодо актуальних питань, які були озвучені на даному заході:
1. Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо поняття додаткові кошти.
2. Стаття про оперативно господарські санкції Журнал № 2(53) за лютий 2016 року на стор. 22 -26
3. «Змінюємо ціну договору відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» - журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 27-35;
4.  Зміна істотних умов договору відповідно до ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» - журнал «Радник в сфері державних закупівель» №10 (61) за жовтень 2016 року стор. 35-37.
5. Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо публікації повідомлення про внесення змін до істотних умов договору та звіту про виконання договору за Законом про здійснення державних закупівель.
6. Стаття «Строк подання тендерних пропозицій: чи потрібно розглядати документи, подані після його закінчення?» журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 10(61) на стор. 18-23.
7. Стаття щодо аналогічності договорів «Аналогічні договори: межа дискримінаційності» Журнал № 11 (50) за листопад 2015 на стор. 8 -14.

Дякуємо всім учасникам семінару за участь, та плідну співпрацю!!!!!
Звертаємо увагу!! Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» презентує новинку - Практичний посібник в сфері публічних закупівель для учасників та замовників по новому Закону "Про публічні закупівлі". Посібник містить закон з коментарями від редакції, постанови, накази, нові форми документів, всі актуальні роз'яснення МЕРТУ з коментарями експертів, листи інформативного характеру, покрокові порядки проведення процедур закупівель, зразок антикорупційної програми та всіх супутніх документів, та безліч корисної інформації. Ціна та замовлення за посиланням: http://radnuk.com.ua/posluga/manual/
Редакція Журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує послуги з повного супроводу усіх процедур закупівель, за новим Законом «Про публічні закупівлі» за більш детальною інформацію звертайтеся за номером (044)451-85-71.
#радник #тендер #prozorro  #торги #навчання #публічні_закупівлі

Комментариев нет:

Отправить комментарий